3xKaM 2021

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie organizuje bezplatnú online konferenciu pre študentov a študentky (aj odborných pracovníkov z praxe) pedagogických, psychologických a sociálnych smerov na Slovensku a v Českej republike s názvom 3xKaM 2021. Názov 3x KaM symbolizuje zameranie na #kvalitu #komunikáciu #kompetencie #multidisciplinaritu #motiváciu #metódy.

Bližšie informácie o konferencii:
Termín: 11.11 – 12.11. 2021 (štvrtok a piatok) v doobedných hodinách (9:00 – 13:30)
Forma: online, študenti a študentky sa musia vopred registrovať cez formulár, registrácia je otvorená do 3.11.2021 a je obmedzená počtom 1000 ľudí.
Hlavné tematické bloky konferencie: Pedagogika a špeciálna pedagogika, Technológie, Vzťahy a rodina, Inklúzia a multidisciplinárny prístup, Študentský blok (pre práce doktorandov, doktorantky a končiacich magistrov, končiace magisterky).

Odkaz na registračný formulár…