Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M. – konzultačné hodiny

Dňa 15. 10. 2021 nebude mať Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M. konzultačné hodiny z dôvodu aktívnej účasti na zahraničnej vedeckej konferencii. Stretnutie on-line bude možné až nasledujúci týždeň opäť v čase konzultačných hodín. V prípade potreby sa konzultačné hodiny primerane predĺžia, aby mal každý študent/študentka dostatok času na konzultáciu.