Čo Vám dalo štúdium etiky? Dotazník pre absolventov/absolventky

Milí absolventi/milé absolventky,

radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka, ktorým sa snažíme získať spätnú väzbu na štúdium na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF V Nitre.

Na Vašom názore nám záleží, a preto by sme sa radi dozvedeli, ako ste Vy, naši absolventi/absolventky, vnímali štúdium a najmä, čo Vám toto štúdium prinieslo.

Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie Vám zaberie do 5 minút.

Za spätnú väzbu Vám ďakujeme.

Dotazník môžete vyplniť tu…..