Organizácia výučby na FF UKF v Nitre od 2. novembra 2021 až do odvolania

Vážené študentky, vážení študenti,
oznamujeme Vám, že od utorka 2. novembra 2021 je okres Nitra podľa Covid automatu v bordovej farbe, teda v 2. stupni ohrozenia.

Vzhľadom na túto zmenu a v zmysle Príkazu rektora č. 30/2021 Opatrenia na UKF v Nitre z dôvodu vývoja epidemickej situácie ochorenia Covid-19 na akademický rok 2021/2022 bude Filozofická fakulta UKF v Nitre od 2. novembra 2021 až do odvolania realizovať výučbu dištančnou formou pre všetky študijné programy realizované na FF vo všetkých formách a stupňoch štúdia, a to podľa platného rozvrhu na zimný semester AR 2021/22.

Vstup do budov FF UKF v Nitre je povolený pre vyučujúcich, ktorí sú povinní aj naďalej zabezpečovať online výučbu z priestorov pracoviska a pre študentov v prípade dohodnutých individuálnych konzultácií, návštevy študijného oddelenia alebo knižnice. Všetci (až na výnimky podľa platného Covid automatu) sú povinní nosiť v priestoroch univerzity respirátor, dodržiavať odporúčané odstupy a dbať na zvýšenú hygienu rúk.

Študentom odporúčame, aby pravidelne sledovali webové stránky FF a pridelené školské e-mailové schránky, prostredníctvom ktorých fakulta poskytne informácie o prípadnej zmene organizácie štúdia v nadväznosti na zmenu stupňa ohrozenia v okrese Nitra.

Bezproblémový prechod na dištančnú formu štúdia Vám praje vedenie FF.