Virtuálny deň otvorených dverí

 

Pozývame vás

DO LABYRINTU s Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre

Virtuálny deň otvorených dverí

25. 11. 2021 od 15.00 hod.

Program…..

stretneme sa na: https://meet.ukf.sk/DODKVAE2021