Oznam o zmene výučby – externé štúdium

 

Aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, 2. ročník

Výučba disciplíny Etika v procese globalizácie bude prebiehať v náhradnom termíne 11. 12. 2021.