Milé študentky a študenti, kolegyne a kolegovia,

 

želáme Vám pekné zimné vianočné sviatky a dobrý rok 2022, plný pracovných aj osobných zážitkov. Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na spoločné stretnutia v nadchádzajúcom roku.

Tím Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre