Exkurzia

Milí študenti, oznamujeme vám, že v letnom semestri sa uskutoční Exkurzia. Jednodňovú exkurziu bude organizovať kolega Mgr. Štefan Mikla a uskutoční sa v Seredi, v múzeu Holokaustu. Doprava bude zabezpečená, v prípade záujmu je možná aj vlastná doprava. Presný termín realizácie bude upresnený. Ak máte záujem a predmet ste si ešte nepridali do zápisného listu, […]

Katedrovica Est-Etikov

Priatelia umenia a dobrých mravov POZOR!!! Letný semester sa nám už pomaly rozbehol a je čas na ďalšiu legendárnu katedrovicu Est-Etikov. Stretneme sa 07. 03. 2023 (utorok) v Domofe Creativity (Štefánikova trieda 14, 949 01 Nitra). Nové priestory nám umožnili nové možnosti a tak vás okrem tradičného občerstvenia a kvízu čakajú spoločenské hry a hudobný […]

Oznam pre externé štúdium – zmena v rozvrhu

2. ročník magisterského štúdia:Výučba predmetu Princípy a normy v etike sa dňa 4. 3. 2023 ruší, daný predmet sa odučí dňa 29. 4. 2023 (miestnosť Akropola). Zmena je zaevidovaná v AIS.

Festival slobody

Milé študentky, milí študenti, srdečne vás pozývame na Festival slobody, ktorý pre vás v spolupráci s Ústavom pamäti národa pripravila naša katedra. Program…

Týždeň vedy a techniky na Katedre etiky a estetiky

Dňa 9. 11. 2022 sa pri príležitosti Týždňa vedy a techniky uskutočnil metodický seminár pod názvom Tvorivé inšpirácie v didaktike etickej výchovy a ich aplikácia do pedagogickej praxe.  Seminár zorganizoval a viedol doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. a cieľovou skupinou boli študenti etickej výchovy v pregraduálnej príprave. Seminár bol zameraný na prepojenie teórie a praxe v didaktike etickej výchovy. Zmyslom  podujatia bolo metodické […]

Rektorské a dekanské voľno

Milé študentky a milí študenti, pri príležitosti Sviatku všetkých svätých bolo udelené rektorské voľno dňa 31. októbra 2022 a dekanské voľno dňa 2. novembra 2022. Blížia sa dni, počas ktorých spomíname na našich drahých zosnulých. Prajeme vám pokojné sviatky.