Oznamy

Milé študentky a študenti, kolegyne a kolegovia,

želáme Vám pekné zimné vianočné sviatky a dobrý rok 2022, plný pracovných aj osobných zážitkov. Ďakujeme Vám za spoluprácu a tešíme sa na spoločné stretnutia v nadchádzajúcom roku. Tím Katedry všeobecnej a aplikovanej ...
Čítaj viac...

Erasmus – prednáškový pobyt

Doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. absolvoval v dňoch 29.11. až 3.12. 2021 prednáškový pobyt v rámci programu mobility Erasmus+. Cieľom prednáškového pobytu na Katedre pedagogiky JU v Českých Budejoviciach bola výučba podľa požadovaného ...
Čítaj viac...

Oznam KH

Konzultačné hodiny Mgr. Zuzany Uličnej sa 9. 12. 2021 presúvajú na 14.00 hod ...
Čítaj viac...

Online seminár: Médiá, kultivácia kritického myslenia a kognitívne skreslenia

Organizátor a garant seminára: Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, PhDr. Andrea Lesková, PhD. Online seminár sa uskutočnil dňa 2. 12. 2021 v čase 9.15 – 10.45 ...
Čítaj viac...

Oznam o zmene výučby – externé štúdium

Aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, 2. ročník Výučba disciplíny Etika v procese globalizácie bude prebiehať v náhradnom termíne 11. 12. 2021 ...
Čítaj viac...

Virtuálny deň otvorených dverí

Pozývame vás DO LABYRINTU s Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre Virtuálny deň otvorených dverí 25. 11. 2021 od 15.00 hod. Program….. stretneme sa na: https://meet.ukf.sk/DODKVAE2021   ...
Čítaj viac...

Popularizácia etickej výchovy v škole a v reálnom živote

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 10.11. 2021 na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky uskutočnil seminár pod názvom: Popularizácia etickej výchovy v škole a v reálnom živote. Cieľovou skupinou podujatia boli študenti etickej výchovy ...
Čítaj viac...

Etická a mediálna výchova mládeže

Názov podujatia: Etická a mediálna výchova mládeže Typ podujatia: seminár Cieľová skupina: študenti etickej výchovy v učiteľskej pregraduálnej príprave Termín podujatia: 3. 11. 2020 Čas podujatia: 09:15 – 10:45 hod. Miesto konania: ...
Čítaj viac...

Organizácia výučby na FF UKF v Nitre od 2. novembra 2021 až do odvolania

Vážené študentky, vážení študenti, oznamujeme Vám, že od utorka 2. novembra 2021 je okres Nitra podľa Covid automatu v bordovej farbe, teda v 2. stupni ohrozenia. Vzhľadom na túto zmenu ...
Čítaj viac...

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov/učiteliek študentmi/študentkami

Milí študenti/milé študentky, radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka, ktorý má prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania a k získaniu spätnej väzby pre pedagógov/pedagogičky. Dotazník je anonymný a jeho ...
Čítaj viac...

Čo Vám dalo štúdium etiky? Dotazník pre absolventov/absolventky

Milí absolventi/milé absolventky, radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka, ktorým sa snažíme získať spätnú väzbu na štúdium na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF V Nitre. Na ...
Čítaj viac...

Kariérne dni UKF

Študentské centrum UKF aj tento rok pripravilo Kariérne dni UKF, ktoré sa uskutočnia 20. – 21. októbra 2021. Zážitkové workshopy pomôžu účastníkom získať nové praktické zručnosti a skúsenosti, či nájsť ...
Čítaj viac...

3xKaM 2021

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie organizuje bezplatnú online konferenciu pre študentov a študentky (aj odborných pracovníkov z praxe) pedagogických, psychologických a sociálnych smerov na Slovensku a v Českej republike s ...
Čítaj viac...

Oznam – externá výučba Martin

Oznamujeme študentom/študentkám, že výučba v Martine bude prebiehať až do odvolania online (dištančne). Podľa pandemickej situácie Vás v prípade zmeny budeme informovať ...
Čítaj viac...

Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M. – konzultačné hodiny

Dňa 15. 10. 2021 nebude mať Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M. konzultačné hodiny z dôvodu aktívnej účasti na zahraničnej vedeckej konferencii. Stretnutie on-line bude možné až nasledujúci týždeň opäť v ...
Čítaj viac...

Loading...