Mgr. Štefan Mikla

 

 

E-mail: stefan.mikla@ukf.sk

Telefón: +421 917 175 859

Kancelária: H-210

Konzultačné hodiny:

ZS 2021/2022

Streda 11:30-12:30

https://meet.ukf.sk/KonzultačnéhodinyŠtefanMikla

Vedecko-pedagogická charakteristika:

Počas celého štúdia sa venoval bioetike, problematike moderných technológií a ich dopadu na spoločnosť a etickému rozmeru fantastiky. V rámci vedeckej činnosti pracuje na prepojení fantastiky a jej využití vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vedecko-výskumné zameranie:

– tvorba nových metód výučby etickej výchovy prostredníctvom fantastiky
– zisťovanie efektívnosti výučby pri použití netradičných vyučovacích metód
– analýza etických aspektov v populárnej kultúre a ich využitie vo vzdelávaní
– využitie moderných technológií pre efektívnu výučbu etickej výchovy

Pedagogické zameranie:

– Etika digitálnych technológií
– Metodika etickej výchovy
– Etika a literatúra