Štrukturálne projekty

 
OPV -> ITMS: 26110230050: Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG)
 
Zodpovedný riešiteľ: Libor Vozár
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ružena Žilová - Marcela Verešová - Lívia Fenyvesiová - Jana Duchovičová - Attila Komzsík - Miroslava Líšková - Ladislav Baráth - Ľubor Pilárik - Emília Janecová - Michal Čerešník - Diana Kanásová - Ladislav Baráth - Anna Sándorová - Anna Križanová - Denisa Selická - Viera Štefancová - Edita Gromová - Ivona Fraňová - Jana Krajčovičová - Jozef Dobiš - Ľubomír Balko - Martin Drlík - Jozef Kapusta - Július Jenis - Peter Švec - Dana Malá - Stanislav Ďurfina - Marián Petrík - Milan Tvrdoň - Milan Oravec - Ľuboš Török - Daniela Müglová - Jozef Štefčík - Soňa Hodáková - Janka Hečková - Adriana Kičková - Alena Mikulášová - Ivana Gallová - Jana Luprichová - Jarmila Jurová - Ľuba Pavelová - Veronika Šándorová - Silvia Hrozenská - Jana Filová - Oľga Desetová - Dana Mikulcová - Martin Jošt - Alexandra Oborčoková - Danica Tupá - Tatiana Palkovičová - Bibiána Chudá
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Lipovská, B. - Šebková, H. - Roskovec, V. - Stašková, J. - Owen, C. - Vetráková, M. - Talášová, J. - Vaško, R. - Fodor, O. - Novacká, Ľ. - Grman, J.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 11/2011 - 11/2013
 
 
Projekt zavedením interného systému kvality vzdelávania na základe implementácie ESG výrazne posilní princíp kultúry a kvality na UKF v Nitre. Zámerom je kreovať interné nástroje na hodnotenie kvality podľa ESG.