Denné štúdium

Možnosti štúdia v akademickom roku 2021/2022

Študijné programy

V súčasnosti má katedra akreditované viacero študijných programov v dennej a externej forme: Etika (Bc.) denného štúdia, Aplikovaná etika: Etika profesijných činností (Bc.) v internej a externej forme, Aplikovaná etika: Etika riadenia ľudí a práce (Bc.) v internej a externej forme, dennú a externú formu programu Etická výchova (Bc. a Mgr.) a magisterský program Aplikovaná etika: Etická expertíza a etické poradenstvo (Mgr.) v internej a externej forme. Na svojom detašovanom pracovisku v Martine katedra realizuje dva študijné programy v externej forme: Aplikovaná etika: Etika riadenia ľudí a práce (Bc.) a Aplikovaná etika: Etická expertíza a etické poradenstvo (Mgr.). Pre detailné informácie o týchto študijných programoch kliknite na nižšie uvedené linky a aktuálna ponuka otváraných študijných programov je vyššie uvedená v časti "Možnosti štúdia v akademickom roku".

Etika - bakalárske štúdium (Bc.)
Etická výchova - bakalárske štúdium (Bc.)
Etická výchova - magisterské štúdium (Mgr.)
Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce - bakalárske štúdium (Bc.)
Aplikovaná etika: etika profesijných činností - bakalárske štúdium (Bc.)
Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo - magisterské štúdium (Mgr.)

Rozmanitosť študijných programov, deklarovaná názvom katedry, je integrovaná systematickým previazaním študijných plánov a vyučovacích predmetov. Vo výučbe je zastúpená väčina etických disciplín ako všeobecná etika, dejiny etiky, axiológia, profesijné etiky, manažérska etika, etika hospodárstva a podnikania, sociálna etika, bioetika, medicínska a sexuálna etika, etika komunikácie, počítačová etika a etika umenia.